Vision Light jest polską spółką, która
zamierza wprowadzić na rynek nowe produkty
wykorzystujące najnowsze rozwiązania w
oparciu o zjawisko fotoluminescencji .

Oferowane produkty fotoluminescencyjne
wykonane są na podstawie własnego
opatentowanego rozwiązania.